MAREA DE VIGO CUALIFICA A ACTITUDE DO PSdeG-PSOE EN MATERIA DE SANIDADE UNHA ABSOLUTA INCOHERENCIA XA QUE, RESPONDE A INTERESES MÁIS ELECTORALISTAS QUE A PROPIA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA, QUE QUEDA RELEGADA A UN SEGUNDO PLANO.

marea-descartaAs votacións do PSdeG-PSOE parece que máis que dependentes do contido, dependen do momento electoral, dos intereses propagandísticos ou en moitos casos, de quen son as persoas que presentan a iniciativa ou moción que teñan que votar.

Marga L. Barreiro considera que o que está pasando co PSdeG-PSOE en materia do Hospital Álvaro Cunqueiro “é para chorar”. Primeiro, no Parlamento de Galiza, vota a favor da Proposición non de Lei que fai o grupo parlamentario de AGE para a reversión ao público do Hospital, con algun engadido que AGE acepta.

Despois abstense no Concello de Vigo de aprobar a moción presentada pola Marea de Vigo para sumarse tanto á denuncia presentada pola Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública na UE como a dita Proposición non de Lei no Parlamento Galego, dicindo que o Concello non é unha institución “adecuada” para sumarse ás iniciativas que outras organizacións presenten; E mais tarde, de novo no Parlamento, o PSdeG-PSOE rexeita unha emenda de AGE , que antes xa votara a favor, para incluír no texto da súa iniciativa. Por certo, indica Marga López Barreiro, “iniciativa similar á que AGE propuxo para reverter o Hospital Álvaro Cunqueiro ao público e que a eles lle debeu causar algún tipo de reacción de “envexa” por pensar que era un tanto que lle podía ser moi útil para comezar a súa campaña electoral; pois non será polo moito que lle importe o estado da sanidade de Vigo xa que como é visto van sempre detrás das iniciativas dos demais colectivos para facer as súas reclamacións .”

Marga López Barreiro lembra que “non foi o Concello de Vigo quen convocou a manifestación multitudinaria, o Concello sumouse, pero convocou a Xunta de Persoal, a pesar do que o alcalde expresou en varias ocasións” e mesmo no pasado pleno deste martes, onde insistían na idea, cando a realidade e que a loita pola defensa da sanidade publica na área de Vigo sempre foi levada por iniciativa tanto da Xunta de Persoal como SOS Sanidade pública, dando moitos pasos nesa loita á que despois se foron sumando entidades coma o Concello de Vigo.

O que sí fixo o PsdeG-PSOE de Vigo, como é xa coñecido aínda que non lles guste escoitalo, foi facilitar as acometidas de auga e luz para que a obra fose adiante.

O grave vai seguir sendo que a atención hospitalaria nesta cidade segue a ser cada vez máis desastrosa e quédanos un futuro negro para a saúde de toda a veciñanza de aquí en diante se non somos quen de reverter a situación.

Dende o Grupo Municipal da Marea de Vigo pedimos o PsdeG-PSOE que deixe nun segundo plano os seus intereses electorais en favor dos intereses da cidadanía, que ten dereito a unha sanidade pública e de calidade.

Advertisements

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE, O MARXE DE VALORAR POSITIVAMENTE A DESTITUCIÓN DE ANA SÁNCHEZ, O CAMBIO DE PERSOAS E NON DE SISTEMA NON SOLUCIONA O PROBLEMA DO NOVO HOSPITAL.

hospital alvaro cunqueiroO grupo municipal da Marea de Vigo opina que, tanto coma o cambio de conselleiro non ía resolver o problema, tampouco o fai o cambio na dirección da Oficina Técnica de Seguemento, posto que se trata da propia concepción do modelo sanitario, onde o Partido Popular é responsable de todas as accións feitas cara á privatización dos servizos públicos.

Rubén Pérez, voceiro da Marea de Vigo, cualifica como medida positiva a destitución dunha persoa que representa perfectamente a definición de prácticas de liquidación dos servizos públicos á vez que engórdanse as contas de empresas, en moitos casos, creadas exclusivamente para coller concesións públicas como a do Hospital Álvaro Cunqueiro, e, en moitas ocasións, realizando prácticas contra os dereitos das e dos traballadores, como a que vimos con respecto a propia limpeza de obra do hospital, onde chegouse a límites de ilegalidade co cadro de persoal xa denunciados no seu día.

Marea de Vigo considera que, por moitas xuntanzas e mostras de “boa vontade” e de intención de emenda que mostre tanto o novo conselleiro como a nova directora da OTS, é necesario algo máis que iso para reverter esta situación, que non é outra que o cambio de modelo privatizador que está levando o cabo o Partido Popular, e valora como positivo o consenso entre os acordos do pleno do Concello de Vigo, os diferentes colectivos de traballadores/as sanitarios/as e as e os usuarios/as para reclamar á Xunta un hospital 100% público , posto que é a única solución para evitar as eivas sanitarias no Álvaro Cunqueiro.

MAREA DE VIGO CONSIDERA HIPÓCRITA O VOTO POR PARTE DO PSOE EN CONTRA DE HABILITAR UN APARCADOIRO GRATUÍTO NO PASADO PLENO PARA POSTERIORMENTE ANUNCIALO AOS MEDIOS NO DÍA DE HOXE.

hospital alvaro cunqueiroMAREA DE VIGO considera que “a evidencia do modelo de hospital privado formulado polo PP” só deixaba unha solución inmediata que pasa porque o concello facilite unha alternativa gratuita

O voceiro municipal da MAREA DE VIGO, Rubén Pérez, considera positivo o anuncio e espera que o alcalde “rectifique públicamente” ao sinalar no último pleno que pedir un aparcadoiro gratuíto por iniciativa municipal era “apoiar que permaneza un aparcadoiro de pago no hospital” (citamos textualmente a transcrición do pleno.

Rubén Pérez lembrou que no transcurso do pleno, e durante a intervención final da presidencia regulada no artigo d) do Regulamento Orgánico do Pleno do Concello, o alcalde afirmou que o contido da moción presentada polo grupo municipal da MAREA DE VIGO con número de rexistro 1167/1101, era a votación do noso grupo en contra da “gratuidade do aparcadoiro do novo hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cando, como se pode comprobar, o contido da moción é absolutamente distinto e circurscrito a solicitude de alternativas de aparcadoiro por parte do Concello de Vigo.

MAREA DE VIGO seguirá traballando para o rescate da concesión do novo hospital e para que o aparcadoiro e tódolos servizos ofertados no actual hospital sexan gratuítos.

MAREA DE VIGO MANTIVO HOXE UNHA XUNTANZA COA XUNTA DE PERSOAL DO CHUVI ONDE COINCIDIRON EN DENUNCIAR O MODELO DO NOVO HOSPITAL DE VIGO.

hospital alvaro cunqueiroAmbas partes denuncian o modelo hospitalario instaurado en Vigo polo Partido Popular e consideran perfectamente posible que o Concello busque unha alternativa o problema do aparcadoiro.

Os/a tres concelleiros/a da Marea de Vigo mantiveron hoxe unha xuntanza coa xunta de persoal dentro dos locais sindicais do hospital xeral, onde reiteraron as súas posturas con respecto á problemática que está a acontecer no Álvaro Cunqueiro. Con respecto o aparcadoiro, Marea e Xunta de persoal ven a posibilidade de que o Concello de Vigo asuma unha responsabilidade para con as e os usuarias e usuarios e co cadro de persoal do centro hospitalario.

Alén disto, falouse sobre a situación na que se están comezando a ver gran parte do persoal sanitario , coma as e os celadores, o verse privatizado tamén parte do traballo que ata o de agora dependía directamente do sergas, e ser substituídas/os por contratos lixo a través de contratas.

A xunta de persoal non vai deixar de mobilizarse por unha sanidade pública e de calidade, e seguirá denunciando a tropelía que está supoñedo a apertura do novo hospital para toda a cidadanía, reivindicacións que a Marea de Vigo apoiará en coherencia co seu modelo de hospital 100×100 público que defende.

MAREA DE VIGO PIDE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS NO DESASTRE DE FUNCIONAMENTO DO NOVO HOSPITAL

logowebMAREA DE VIGO coincide co grupo parlamentar de AGE en pedir á conselleira de sanidade que asuma e depure responsabilidades ante o novo capítulo de deficiencias e irregularidades do novo centro.

Para a MAREA DE VIGO, que se teñan que suspender traslados de pacientes por non superar controis microbiolóxicos os quirófanos e outras dependencias hospitalarias constitúe un feito de extrema gravidade que ten que ter responsabilidades concretas.

MAREA DE VIGO considera “fracasado” o modelo de xestión privada ou mixta no sistema sanitario e lembra que os criterios de xestión de empresas privadas van en moitos casos a colisionar co concepto de servizo público e garantía sanitaria. A procura de maior marxe comercial sobre o canon que o SERGAS pague á empresa concesionaria esta condicionando dende a accesibilidade ao centro ate, como estamos comprobando, a calidade asistencial, a seguridade dos pacientes e traballadores traballadoras e mesmo as mínimas garantías de dereito á asistencia sanitaria universal e gratuíta.

MAREA DE VIGO considera “apresurado” e “improvisado” o traslado ao novo hospital e non entende como dende o Concello se facilitaron as acometidas de auga, luz e saneamento sen antes asegurarse de que as condicións de apertura e funcionamento ían ser as mínimas exixibles a calquera edificio sanitario público.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O PSOE EN VIGO AMPARA O MODELO SANITARIO DO PP AO FACILITAR AUGA E LUZ AO NOVO HOSPITAL SEN GARANTIR A XESTIÓN PÚBLICA DO SERGAS.

novo_hospitalEU sigue defendendo que mentres non se garanta a titularidade 100×100 pública do centro hospitalario e dos servicios sanitarios polo SERGAS o Concello non debe proceder a realizar a obra de conexión de auga e luz. O coordinador local de EU, Rubén Pérez, considera que facelo “en comandita co PP é asumir o seu modelo sanitario fracasado en outras comunidades como Madrid e Valencia”.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible e pide que se lle cobre IBI ao centro hospitalario.

Tamén subliña Esquerda Unida que O Novo Hospital de Vigo é unha infraestructura Sanitaria que ten como finalidade a satisfación das necesidades de atención sanitaria da poboación do área de saúde de Vigo, e que esta vaise a realizar mediante explotación de dita infraestructura sanitaria por parte da empresa privada. Esta explotación é sobre a totalidade do NHV e non só a prestación de servizos non clínicos, tal como se indica na lexislación relativa aos contratos.

EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

Todas estas medidas, para ESQUERDA UNIDA, deberían ser eventuais mentras non se produce un cambio político que permita revertir ao público o novo complexo hospitalario.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O ACORDO ORZAMENTARIO DE PP E PSOE E DE FACTO UN ACORDO DE GOBERNO EN VIGO E CONSIDERA QUE RECOÑECE A TITULARIDADE PRIVADA DO NOVO HOSPITAL.

EU denuncia a nulidade do convenio entre o Sergas e o concello e que facilitar auga e luz ao complexo sen garantir a titularidade real do Sergas obriga ao concello a cobrar o IBI do edificio que pode estar en torno aos 300.000 euros anuais.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible. “O edificio estará formando parte do activo das empresas contratantes si ou non é o que ten que clarificar o PP “ sinala Rubén Pérez coordenador de EU en Vigo

 EU considera que o acordo, a espera de coñecer no periodo de exposición pública as partidas modificadas, seguramente non altera en grandes números os anteriores orzamentos do PSOE e BNG, polo que o que agocha é un pacto de “modelo de cidade” e de “silencio” ante temas polémicos como a titularidade do novo hospital de Vigo ou as carencias de infraestructuras na cidade.

 No tocante aos accesos ao novo hospital, escamoteados eufemísticamente en “acordos para accesos dotacionais a parroquias”, para EU é clarificatorio que no convenio asinado entre o Concello de Vigo e o SERGAS, no punto sétimo especifícase que o concello executará as infraestructuras, pero unha cousa é executar e outra pagar, polo que para que o concello se vexa na obriga de executalas, os costes deberían ser satisfeitos pola empresa que vai a explotar a totalidade do Novo Hospital De Vigo. Ningún Concello debería poñer gratuítamente infraestructuras a inversores privados.

 EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

%d bloggers like this: